Picabia, Francis
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

JÉSUS-CHRIST GÃ NGOẠI KIỀU XA HOA MÀ TIỀN THÌ KHÔNG BIẾT Ở ĐÂU RA  (truyện / tuỳ bút) 
8 đoản văn trong cuốn JÉSUS-CHRIST RASTAQUOUÈRE [1920] của Francis Picabia (1879-1953), một hoạ sĩ, nhà minh hoạ và thiết kế, cũng là nhà thơ, nhà văn và nhà biên tập nổi tiếng của Pháp... [Bản dịch và lời giới thiệu của Hoàng Ngọc Biên] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018