Durrell, Lawrence
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Ở châu Âu  (thơ) 
KHÚC HÁT NÓI CHO MỘT VỞ KỊCH TRUYỀN THANH / Ba Giọng nói được đệm theo bằng tiếng một trống và nhiều chuông, và tiếng rống âm ỉ của một con gấu đang nện chân nhảy múa. / ĐÀN ÔNG / Rốt cuộc là những biên giới, tôi đã mệt quá rồi. / Chúng tôi đang tập thói quen của dân tị nạn, / PHỤ NỮ / Chúng tôi đi hết đảo này qua đảo khác, / Nơi đường ranh là những đám mây, / Nơi biên giới của đất là nước... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]

Những dòng thơ cho một khúc nhạc | Những quả chanh đắng | Dublin | Sứ giả  (thơ) 
Hãy lên ngựa rong ruổi giữa đêm khuya, / Bạn sẽ gặp mặt trời của mình... | Trên một hòn đảo những quả chanh đắng / Những cơn sốt lạnh của trăng cháy thiêu / Từ những hình cầu tối mù của cây trái... | ... Cái cầu vồng trên ngọn tháp của Joyce / Cũng lại là một sự dối trá hiếm hoi / Khi lần nữa nó khơi dậy những hi vọng cao vời... | Hãy câm miệng, hỡi con ếch già. / Hãy để Thượng đế dàn xếp vì là việc của người, / Và hãy cứ để lũ chó ăn thịt chó... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018