Renouf, Eugénie
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

20 câu trả lời cho 20 câu hỏi  (phỏng vấn) 
[NOBEL VĂN CHƯƠNG 2008] 1. Nét chính của tính cách ông là gì? Bướng bỉnh. | 2. Ông tìm nguồn vui bằng cách nào? Bằng cách sống như chính mình, không giả vờ. | 3. Cái tên nào làm tim ông đập mạnh? ... [Hoàng Ngọc-Tuấn giới thiệu và dịch] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018