Cohen, Leonard
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Món quà  (thơ) 
Em nói với tôi sự im lặng / gần với an bình hơn những bài thơ / nhưng nếu là món quà của tôi / tôi trao cho em sự im lặng / (bởi tôi hiểu sự im lặng) / em sẽ nói / “Đó không phải là sự im lặng...” [Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm]

[THƠ CỦA CA/NHẠC SĨ] Hãy vũ với anh cho đến cuối cuộc tình  (thơ) 
Hãy vũ với anh cho tới cái đẹp của em / với chiếc vĩ cầm nâu đang nung nấu / Hãy vũ với anh cho qua cơn hãi sợ / cho tới lúc anh an toàn về lại chỗ ban sơ / Hãy nâng anh lên như một nhánh ô liu / và làm chim bồ câu bay tới đậu / Hãy vũ với anh cho đến cuối cuộc tình... [Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018