Trịnh Tuấn
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

[Lạnh]  (thơ) 
... Chỉ có những đẳng thức rơi ra từ vỏ chăn mỗi sớm mai thức dậy, / sắc như lông mày âm bản kẻ ra đi, / để lại chỗ nằm hoắm sâu như miệng rắn...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018