Greenberg, Barbara L.
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Những điều quan trọng  (truyện / tuỳ bút) 
Đã nhiều năm, lũ trẻ cứ càu nhàu, năn nỉ. “Kể cho chúng con nghe đi, kể đi.” Bạn đã hứa sẽ kể cho lũ trẻ nghe vào một lúc khác, sau này, khi chúng đã đủ lớn. Bây giờ lũ trẻ đứng trước mặt bạn, nhìn thẳng vào mắt bạn, và chìa bộ răng ra. “Hãy kể đi.” ... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018