Huỳnh Thúy Kiều
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Hạt giống | Hôn vào lòng bàn tay cho đỡ nhớ  (thơ) 
Như con đom đóm gieo vào đêm vệt sáng / Anh gieo vào em đường đi của một tinh cầu / Đâu là dấu vết?... | Nén một tin nhắn gởi về phía anh / Đêm chật chội / Không đủ chỗ cho buồn thai nghén...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018