Winterson, Jeanette
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Tin nhắn trong chai  (truyện / tuỳ bút) 
Mỗi một vật rắn đặc đã biến thành cái tương đương lỏng loãng của nó. Mưa tuôn những chuỗi dài, thẳng, từng giọt từng giọt nối đuôi nhau — những hàng mưa dài, đan dệt từ bầu trời xám chì và rơi xuống như những cánh cửa chớp an toàn, ngăn cách đường với đường, phố với phố... [Bản dịch của Mai Sơn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018