Thuý Quỳnh
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Lặng lẽ  (thơ) 
... Lặng lẽ một tình yêu / Cánh phượng hồng tươi tuổi ba mươi / Vin nhánh phượng cao / Em ngả nghiêng cười / Từng giọt nắng hoe vàng vung vãi...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018