Fujisawa Shuhei
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Danh dự của người võ sĩ  (truyện / tuỳ bút) 
... Lưỡi kiếm không có thời gian để dò tìm động tĩnh của kẻ địch, nên đã hầu như tự động phản ứng theo động tác của đối thủ. Ðường kiếm đó quả là đã phát sinh từ tấm lòng trống như hư không của Shinnojo... [Bản dịch của Phạm Vũ Thịnh] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018