Nguyễn Đông Nhật
tiểu sử &  tác phẩm 

Quê Đại Lộc, Quảng Nam. Hiện cư ngụ tại Sài Gòn.

tác phẩm

Những con đường | Những con người | Tản mạn về thơ  (thơ) 
... Cần có thêm nhà thêm vườn / trên đường trống. Gió cát / cần có thêm bóng cây / dù ngơi nghỉ chỉ là giây lát... | ... Tự do sẽ bay lên gào rú. / Cả thế giới đang cần gội rửa. / Đợi đấy, một hoàng hôn lễ máu... | Làm thơ, như đi trong đêm tối / chỉ biết tin vào đốm sáng trái tim mình...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018