Tạ Thu Hà
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Dấu chân  (thơ) 
... Khi ý nghĩ tập trung trong dấu chân / Cánh cửa thế hệ mở rộng hơn? / Có phải vì thế mà con người đứng thẳng? ...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018