Hà Thúc Sinh
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Ba bài từ “Hơi Đất”  (thơ) 
Trăm năm mới dẫn ngàn năm mới / Ồ chỗ nào đây mình sẽ tới / Thuỷ tận sơn cùng đêm lạnh loang / Hay mây ở chỗ chói không thấy... | Chiều nay ngã xuống chết thình lình / Cái bóng to to bóng của mình / Cái bóng trời ơi mình vốn tưởng / là mình, một cái bóng lênh khênh... | Trí nhớ chậm / Thời gian mau / Mọi thứ nhạt / Từ trong đầu...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018