Dymarski, Lech
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Tương đối tốt | Thiên đường chính là Nhà Nước | [Với sự cho phép của tác giả]  (thơ) 
Cứ theo số lượng khủng khiếp những phương tiện / ô nhiễm dày đặc đang ngập tràn / đời sống chúng ta, vốn nó đã u ám quá đủ... | Thiên đường ấy chính là một Nhà Nước / nơi bầu không khí xã hội được lãnh đạo từ trên / bởi bốn mùa. Cánh chúng ta biết quá rõ rồi / nó đã kết thúc như thế nào... | Anh hỏi tôi / ở đấy, trên đường phố, có ai tìm thấy những người chết, bị trúng đạn không. / Ấy có đấy, thưa đồng chí... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018