Ratzlaff, Keith
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Thiên thần trong vườn trẻ  (thơ) 
[Thơ về PAUL KLEE] Trong một chuyến đi nghiên cứu thực tế / chúng tôi đến khu vườn của những cái cưa, / nơi có đầy những lưỡi thép và bụi bặm, / những mảnh dằm màu hồng bắn ra từ vết cắt và sự bén nhọn / khiến tôi nghĩ nếu tôi nhấc bàn tay lên / ngay cả không khí ở đó cũng chẻ nát nó ra thành trăm mảnh... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018