Miedzyrzecki, Artur
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Tại cuộc hội thảo về dịch thuật | Thay cho một tuyên ngôn | Nhà chính trị học biết những gì | Cáo phó | Chiến tranh cân não  (thơ) 
... Mỗi người gợi ra giá trị của những kẻ hi sinh // Nhưng mọi người đều buồn chán buồn chán muốn chết... | ... Hôm nay nhà thơ bảo: // Nghĩ đến thơ là nghĩ đến thế giới này / Chữ nghĩa ngày một tăng nhanh... | ... Nhà chính trị học không biết những gì? / Nhà chính trị học không biết gì về sự tuyệt vọng / Ông không biết trò chơi cốt ở chỗ / biết từ bỏ trò chơi... | Hắn biết cách đổi chác / Nhưng hắn không biết cách bán mình... | Cuộc chiến cân não là một hiện tượng tự nhiên / Chó đánh nhau với mèo, gấu đấu với ong... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018