Diệp Song
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Marcus III Literius, người đến từ thế giới của các nhà ảo thuật | Mười ba | Cô gái và cơn bão  (thơ) 
Tình cờ thôi, / tôi gặp Marcus III Literius, / người mà đích thực / đến từ thế giới của các nhà ảo thuật, / người đã đi qua một chiếc gương thần... | Giấc mơ thứ mười ba / vỡ tan như một khung cửa kính... | Có cô gái / của buồi chiều vừa ngớt mưa. / Là cơn gió / dịu dàng hơn ngàn cơn gió...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018