Heynen, Jim
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Điều gì đã xảy ra trong cơn bão tuyết  (truyện / tuỳ bút) 
Mùa đông ấy có một cơn mưa lạnh cóng. Ôi, đẹp làm sao! Người ta nói thế khi mọi vật bên ngoài bắt đầu sáng lên vì đóng băng. Nhưng mưa lạnh cóng vẫn trút xuống. Những cành cây lấp lánh như thuỷ tinh... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018