Miyazawa Kenji
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Nói với đôi mắt em  (thơ) 
Trong đôi mắt em, chắc hẳn anh là một hình ảnh hãi hùng, / nhưng đôi mắt anh chỉ thấy / bầu trời xanh đẹp / và ngọn gió trong ngần... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018