Carvalho, André
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Như thường lệ  (truyện / tuỳ bút) 
- Con gái mẹ cần gì? - Con có bầu. - Nữa? - Ừm… ừm… Im lặng. - Con sẽ phá thôi. Con đã đến bệnh viện rồi. - ? - Tốn bộn tiền đấy. Mất có hai phút. Phương pháp mới với một cái máy hút... [Bản dịch của Vũ Thành Sơn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018