Mặc Tuân
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Trừu tượng số 10  (hội họa) 
Tác phẩm tạo hình bằng kỹ thuật số...

Thằng bù nhìn  (hội họa) 
Tranh sơn dầu trên giấy...

Ký Ức số 2  (hội họa) 
Tác phẩm tạo hình bằng kỹ thuật số...

Trừu tượng số 6  (hội họa) 
Tác phẩm tạo hình bằng kỹ thuật số...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018