Shelton, Richard
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Những viên đá  (truyện / tuỳ bút) 
... Và vào những đêm hè, sau khi những viên đá trẻ đã ngủ, những viên đá già bắt đầu bàn bạc về một đề tài nghiêm trọng và đáng sợ — mặt trăng... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018