Kaneko, W. Todd
tiểu sử &  tác phẩm 

W. Todd Kaneko sống và viết ở Grand Rapids, Michigan, nơi anh dạy tác văn tại Grand Valley State University. Anh có bằng Thạc Sĩ nghệ thuật tác văn ở Arizona State University. Tác phẩm của anh đã từng xuất hiện trên các tạp chí Fugue, Passages North,Roanoke Review.

tác phẩm

Truyện không tình yêu  (truyện / tuỳ bút) 
Đây không phải là một truyện bình thường. Nó cố gắng đi ngược lại tất cả những thông lệ của việc kể chuyện. Nó không có những diễn biến tự sự, cũng chẳng xảy ra trong một nơi chốn và thời điểm nào đáng nhớ. Độc giả sẽ chẳng tìm thấy những nhân vật hấp dẫn, không một nhân vật nào khiến độc giả xúc động hay thương cảm... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018