June
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Giấy  (truyện / tuỳ bút) 
... Và chẳng mấy chốc, những mảnh vuông vắn, những góc nhọn hoắt, những sợi dài ngoằng, những vụn nhỏ li ti... trượt dần, trượt dần dưới chân em. Rời bàn tay em, những vệt mực đen hiện dần trong ánh nắng, bất động: những dòng cụt lủn, những ký tự dính lấy nhau bởi những khoảng trắng, những mẩu sót lại của một từ, những con chữ rời rạc, những mảng trắng xoá... (...)

Giọt sương  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi chưa từng đủ can đảm nhặt một giọt sương và khẽ khàng đặt nó vào lòng bàn tay. Và giờ đây, sau quá nhiều ngẫm ngợi, dường như không có giọt sương nào đáng cho tôi bước tới và nắm lấy... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018