Chirikuré Chirikuré
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Muối | Hãy khóc với niềm hy vọng  (thơ) 
Làm ơn cho tôi muối / Chỉ một muỗng nhỏ thôi cũng đủ rồi / Hãy làm ơn, đây chẳng phải là lỗi của tôi / Xứ sở chúng tôi đã bị những hồn ma quỷ ám... | ... Chắc hẳn chúng ta nên than van / Nhưng hãy khóc với niềm hy vọng / Ngày mai chúng ta sẽ ăn mừng... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018