Faulkner, William
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Ngày mai  (truyện / tuỳ bút) 
... Bọn cùng đinh trên thế giới, bọn người bất khuất—chịu đựng và chịu đựng và chịu đựng mãi, ngày mai và ngày mai và ngày mai... [Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường] (...)

Evangeline [V-VII]  (truyện / tuỳ bút) 
... “Chỉ có vậy”, bà lão mọi nói. Bàn tay bà nhô ra ngoài tấm áo choàng quân trang cũ và bẩn bà khoác trên vai, và cầm lấy bức chân dung. Bà chỉ liếc nhìn sơ trước khi đóng cái hộp: một cái liếc nhìn hờ hững hay đần độn, tôi không thể khẳng định... [Bản dịch và lời giới thiệu của Nguyễn Đăng Thường] (...)

Evangeline [IV]  (truyện / tuỳ bút) 
Chúng tôi trở xuống căn bếp đắm chìm trong bóng tối, ngồi đối diện nhau. “Và ông ta sắp chết,” tôi nói. “Ông ta đã ở trong tình trạng đó từ bao giờ?” ... [Bản dịch và lời giới thiệu của Nguyễn Đăng Thường] (...)

Evangeline [III]  (truyện / tuỳ bút) 
Đêm đó, tôi thấy mình đứng ngay dưới một trong những cửa sổ hai cánh khép của ngôi nhà, trong bóng tối dày đặc của những lùm cây có những nhánh cây leo sum suê và tôi nghĩ, ‘Mi chỉ cần bước vào nhà. Nàng sẽ nghe và sẽ gọi. Nàng sẽ hỏi “Chị đấy phải không?”...’ [Bản dịch và lời giới thiệu của Nguyễn Đăng Thường] (...)

Evangeline [I-II]  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi không gặp mặt Don đã từ bảy năm nay và bặt tin hắn đã sáu năm rưỡi khi tôi nhận điện tín này: KIẾM ĐƯỢC CHO CẬU MỘT CON MA HÃY TỚI LÃNH TUẦN NÀY TỚ VỀ NHÀ. Không đắn đo, tôi suy gẫm: ‘Hắn nghĩ mình có thể làm gì với một con ma?’ ... [Bản dịch và lời giới thiệu của Nguyễn Đăng Thường] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018