Trịnh Hoài Giang
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Trước trang giấy trắng  (thơ) 
... Trang giấy không còn trang giấy nữa / Nhấp nhô mồ mả, nhấp nhô xương / Tôi thành ngoại cảm đi tìm khắp / Tìm từ Cửu Long ra Trường Sơn...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018