Nam Quan
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Kẻ thù của Marx  (thơ) 
... bạn của Marx không thể là // người chống Marx / đứa có chút tình người lấn cấn / tí tiểu tư sản linh tinh / kẻ biết đòi quyền làm người / tên không biết nói dối...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018