Eggers, Dave
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Con ruồi bất tử đã mệt nhoài  (truyện / tuỳ bút) 
... Ngay khi có cơ hội, nó sẽ bay vào trong miệng hay lỗ mũi của bạn, vì chỉ bằng cách ấy một con ruồi bất tử mới có thể kết thúc cuộc sống của nó. Xin vui lòng chào đón nó, tha thứ cho nó, giúp nó đi đến một thế giới khác. Đừng ho. Đừng nhai nhé... [Bản dịch của Lê Liễu Chi] (...)

Khi bầy cá bị một ông cảnh sát chặn lại  (truyện / tuỳ bút) 
Chuyện này đã xảy ra trong ngày thứ tư của cuộc sáng thế. Một bầy cá, cả thảy là 1200 con, đang lũ lượt theo nhau lên cạn trong cuộc du hành nổi tiếng mà bạn đã biết qua sách vở, thì bị chặn lại bởi một ông cảnh sát lái xe mô-tô... [Bản dịch của Lê Liễu Chi] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018