Estep, Maggie
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Đéo em đi  (thơ) 
[TÌNH YÊU & TÌNH DỤC TRONG VĂN CHƯƠNG] hãy ĐÉO EM / em quậy tưng đời rồi / ĐÉO EM đi // hãy ĐÉO EM / rồi mang rác ra ngoài / cho con miu ăn rồi ĐÉO EM / anh có thể mần chuyện đó mà, em biết là anh mần được... [Bản dịch của Thận Nhiên]

Đụ Tao  (thơ) 
[TÌNH YÊU & TÌNH DỤC TRONG VĂN CHƯƠNG] ĐỤ TAO / tao đã hỏng cha nên / ĐỤ TAO. // ĐỤ TAO / rồi xách rác ra ngoài / cho mèo ăn rồi ĐỤ TAO / mày làm được, tao biết mày làm được... [Bản dịch của Đinh Linh]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018