Biller, Maxim
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Con voi bằng gỗ gụ  (truyện / tuỳ bút) 
... Nàng đứng dậy và rời khỏi phòng. Khi trở lại, nàng cầm một chiếc túi sáng màu trong tay. “Tặng anh,” nàng bảo. “Cảm ơn em yêu,” anh nói. Anh mở chiếc túi ra. Có một con voi nhỏ bằng gỗ gụ màu đen, béo ú trong đó. Anh nhét con voi vào túi áo mình... [Bản dịch của Hải Ngọc] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018