Alberti, Rafael
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Ca khúc của một người chưa một lần về thăm Granada  (thơ) 
Cách biển cách đồng và cách núi! / Đầu xanh bạc trắng mấy phương trời. / Ta chưa bao giờ về Granada... [Bản dịch của Thanh Tâm Tuyền; Hoàng Ngọc-Tuấn sưu tầm và giới thiệu, có kèm băng thu âm chính thi sĩ Rafael Alberti đọc bài thơ này và ca/nhạc sĩ Paco Ibáñez hát và tự đệm đàn guitar]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018