Lam Hạnh
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Đêm & bóng  (thơ) 
đêm không ngon như trái táo / nưn nứt tôi / muốn cắn vào ong óng những đèn ống đèn / tròn loá nhoá / không buồn nhảy truồng, hụt hơi ráp nhếch nhác...

Cỏ em xanh  (thơ) 
Chạy trốn / anh chạy trốn / ngày lên dịu ngọt / khuôn viên mắt tròn tiếng chim rơi mắc vào bụi cỏ...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018