McClure, Michael
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Rốt cuộc | Sáng tháng Năm | Ngày năm tháng Mười | Hai bài thơ say  (thơ) 
RỐT CUỘC TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU LÀ / NGƯỜI: / cô nàng xinh đẹp với mái tóc vàng / óng hay đỏ, / lão ông, / tên côn đồ, thằng quỷ sứ, / thiên thần lông vũ... | TA TỰ ĐIỀU CHỈNH BẰNG TÁCH CÀ PHÊ BUỔI SÁNG / — tách cà phê bốc hơi hình / các nữ thần. Những phân tử / cuộn trong không trung... | NHỮNG CÁNH THƯỢC DƯỢC ĐẸP MÀU DA THỊT / BUỔI BAN MAI! / JANIS JOPLIN ĐÃ QUA ĐỜI!... | TA SỐNG TRONG VĨNH CỬU / NẾU TA NÓI CÁCH TRỪU TƯỢNG / ĐẦU ÓC TA LÀ MỘT VỞ CA / NHẠC KỊCH CŨ VÀ MỚI... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018