Bocian, Marianna
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Làm mẹ | Thăng bằng | Có  (thơ) 
bà nằm trên giường bệnh ung thư huỷ hoại / bà biết không còn làm gì được nữa / khi con gái bà đến / bà ráng sống bằng những từ / xa cách thân xác mình... | thời gian trước hoàng hôn / là hồn của sự thăng bằng / tựa như có một cái gì đang chết dần / và run rẩy với nhịp điệu / của niềm vui... | ... ta đã để thất lạc nơi nào cái yên tĩnh của chiếc nôi cuộc đời / từng cắt đứt liên hệ với con ngựa và những đồng lúa / từng ngửa cổ lên trời trong tiếng gầm của cơ khí giết người... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018