Eluard, Paul
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Những ghi chú về thơ  (thơ) 
Bài thơ phải là một sự tan rã của lý trí. Nó không thể là bất cứ điều gì khác. / Tan rã: nghĩa là mạnh ai nấy chạy, nhưng nghiêm trọng, nhưng thuyết phục; cái hình ảnh mà người ta không thể làm khác, của trạng thái trong đó những nỗ lực không còn đáng kể... [Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm]

Hai bài thơ về tự do  (thơ) 
... Tôi không đào ngũ, tôi sợ, quý ngài biết đấy, tôi sợ họ bắn tôi, / Tôi sợ — cho nên, trong quân ngũ, tôi đã chiến đấu để chống lại công lý, chống lại tự do... / Và cái chết cũng bắt lấy tôi như thế mà thôi... | Nếu ở Tây-ban-nha có một cái cây vấy máu / Đó là cái cây của tự do // Nếu ở Tây-ban-nha có một cái miệng lải nhải / Miệng đó nói về tự do... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn]

Phượng hoàng  (thơ) 
Tôi là kẻ cuối cùng trên đường của ngươi / Mùa xuân lần cuối trận tuyết sau cùng / Cuộc giao tranh lần chót để không còn chết... [Bản dịch của Thạch Chương (Cung Tiến) / Nguyễn Đăng Thường bổ sung]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018