Nguyễn Hiền
tiểu sử &  tác phẩm 

Nhà văn, hiện sống tại Hoà Lan.

tác phẩm

Nasera  (truyện / tuỳ bút) 
Một buổi chiều tôi và Nasera cùng hẹn nhau nghỉ việc, sau khi ăn vội vàng miếng hamburger, về phòng nằm làm cặp muỗng. (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018