Wittlin, Jozef
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Bài thơ những người lưu vong | Bài kinh cầu  (thơ) 
Hắn sử dụng những trò phù phép quái đản / chung quanh hắn thế giới / ngày càng trở nên hoang vắng // còn hắn thì trong sa mạc hoang vắng ấy / bằng sự tự do ăn nói hắn / lên tiếng ngợi ca sự ăn nói tự do... | Trước tất cả những gì hiện đang diễn ra – ta câm miệng. / Ta câm miệng trước những đồng loại bị sỉ nhục của ta. / Câm miệng trước sự xúc phạm tổn thương đồng loại ta... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018