Mphahlele, Es’kia
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Dọc theo con đường yên tĩnh  (truyện / tuỳ bút) 
Nadia Street được xem là con đường yên tĩnh nhất Newclare. Không phải vì nó rất khác những con đường khác, với đầy nước bẩn, muỗi mòng, phân ngựa, bọn trẻ con bụng xệ còn cả vệt nước tiểu chảy dài trên chân. Chiếc xe hàng rong lê khắp Nadia Street và tiếng vó con ngựa cái bụng căng đầy gõ cà lọc cà cọc đều đều cũng là một phần hiển nhiên của con đường... [Bản dịch của Nguyễn Tấn Đại] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018