Robertson, Robin
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Về nhà  (thơ) 
Cú điện thoại của chúng tôi tràn vào bóng tối / và sáng lấp lánh giữa vùng quê và thị trấn / như cơn hỗn độn của một cuộc đấu dao. // Sau đó, suốt đêm hốt hoảng và mệt lử trên giường khách sạn... [Bản dịch của Lê Đình Nhất-Lang]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018