Gebbie, Vanessa
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Ba giai đoạn tập bay  (truyện / tuỳ bút) 
Vào một đêm tháng Tám, vợ tôi biến thành một con kiến. Sáng hôm sau, tôi tìm thấy nàng trên chiếc gối. Tôi ngửi chiếc gối; nó có mùi vợ tôi. "Suze?" tôi gọi. Tất nhiên, nàng không trả lời, chỉ quơ râu như mọi con kiến khác... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018