Mistral, Gabriela
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Ru em  (thơ) 
Biển đưa nghìn con sóng / nhấp nhô ôi diệu kỳ. / Lặng nghe biển thân ái / đong đưa bé trên tay. // Gió mơn man ngọn lúa / thơ thẩn trong đêm thâu... [Bản dịch của Jean Reye]

Chim sơn ca  (truyện / tuỳ bút) 
Anh nói rằng anh yêu chim sơn ca hơn bất cứ loài chim nào khác vì đường bay của nó thẳng đến mặt trời. Em muốn đường bay của chúng mình cũng giống như thế... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018