Césaire, Aimé
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Năm mới  (thơ) 
Từ những nỗi thống khổ của họ con người đã cắt ra một chiếc hoa / và đặt nó trên những cao nguyên của khuôn mặt họ / cơn đói tạo thành một cái đài / một hình ảnh tan biến trong giọt nước mắt cuối cùng... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn]

Trống tom-tom I / gửi Benjamin Péret | Trống tom-tom II / gửi Wifredo  (thơ) 
ngay trên dòng máu của đất / ngay trên máu của mặt trời vỡ / ngay trên máu của một trăm chiếc đinh mặt trời / ngay trên máu của cuộc tự tử của những con thú lửa... | với những bước chân bé nhỏ của trận mưa nhộng / với những bước chân bé nhỏ của ngụm sữa / với những bước chân bé nhỏ của vòng bi bạc đạn / với những bước chân bé nhỏ của cơn địa chấn / những củ khoai mỡ trong đất sải những bước khổng lồ như sự vắng mặt của những ngôi sao... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018