Jobim, Antonio Carlos
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Corcovado  (nhạc độc tấu) 
Hoàng Ngọc-Tuấn chuyển soạn và trình bày nhạc phẩm này trên đàn guitar trong chương trình âm nhạc tưởng niệm Antonio Carlos Jobim tại đài phát thanh 2MBS-FM, Sydney...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018