Nakayasu, Sawako
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Chiếm đoạt lá cờ | Hơn thua giữa những chủ nhà | Bọ rùa  (thơ) 
Bất cứ đâu trong cơ thể con người đều an toàn, bên ngoài thì không. Nhiều con kiến không chịu chơi nên, tiếc thay, luôn luôn không được an toàn... | ... Hồi và nơi đó, khi sàn nhà không phải là vải sơn, thảm, thậm chí đất, mà là kiến. Sàn dỏm có tỉ lệ tử vong khoảng 40%, có lẽ vì những rủi ro chồng chất thêm, đem lại từ giầy cao gót, những giàn máy hát, truyền hình, và mèo... | Tôi đang kiếm bạn tôi, cô ấy hẹn gặp tôi trên con đường này khoảng giờ này, tuy không xác định là tại khúc nào, nhưng việc này không thành vấn đề... [Bản dịch của Đinh Linh]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018