Harrison, Jim / Kooser, Ted
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

[Thơ của hai người]  (thơ) 
Ôi một cái bánh xe cũ dựa vào / một cái khác, hơi thở đã đi khỏi cả hai. // Bạn già, / có lẽ chúng ta làm việc quá nặng nhọc / để được nhớ tới. // Tất cả những năm ấy / tôi có trong túi. / Tôi tiêu chúng, / từng xu. // Mỗi tiếng đồng hồ tích tắc rơi xuống / như một giọt mưa, / xuyên thẳng qua sàn nhà / như không có gì ở đó... [Bản dịch của Lê Đình Nhất-Lang]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018