Hoàng An
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Trả lại tôi tự do  (thơ) 
... Em nhìn tôi. Em không nói mà đôi mắt em hằn rõ câu nói. Trả lại em tự do. / Tôi không cười nhìn thênh thang phía khác. // Nắng nhạt màu trên mặt nước không màu. Nước không màu nhưng phản ánh màu xanh. Xanh trời. / Vậy nắng nhạt hơn hay nước nhạt hơn? // Nước đích thực màu xanh hay nước không màu sắc?...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018