Kerouac, Jack
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Khách sạn cuối cùng | Phụ nữ | Bài thơ mưa Trung Hoa ở Long Island | Đức bà | Mấy đoạn haiku phương Tây  (thơ) 
... Khách sạn cuối cùng / Những hồn ma trên giường ta / Những con dê ta thọc huyết... | Phụ nữ thì đẹp / nhưng / anh phải quay / và quay và quay... | Năm tháng hối hả / Mưa thu rơi trên tấm vải bạt của ta / Những gì ta làm được với ta chẳng có nghĩa gì... | Vũ trụ chính là một đức bà / Mang trong mình ánh sáng chưa sinh ra... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]

16 tháng Chín, 1961, Thơ | Quá giang xe | Thơ  (thơ) 
Ta buồn khủng khiếp khi nghĩ đến mẹ ta nằm ngủ trên giường / nghĩ rằng một ngày kia mẹ sẽ chết / cho dù chính mẹ vẫn bảo “cái chết chẳng có gì phải lo lắng, / từ cuộc sống này ta bắt đầu đến một cuộc sống khác”... | “Ta tìm cách đến California nắng ấm” – / Boum. Chính thị cái áo mưa ghê rợn làm ta / trông giống một tên cướp tưởng tượng tự đánh bại mình tự sát hại mình... | Tôi đòi hỏi loài người phải / ngưng nhân giống của mình / và phải chào từ biệt / tôi có lời khuyên đấy... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018