Jastrun, Tomasz
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Trong thành phố | Cuộc viếng thăm | Thêm một phái đoàn | Bùn nhão  (thơ) 
Không có gì thay đổi / Vẫn là những ngôi nhà ấy / và vẫn những đường phố mệt mỏi ấy / Nhưng con người bước đi một cách khác... | Một nhà thơ nổi tiếng đến thăm chúng tôi / Ông ta trông buồn lắm / Ông kể cho chúng tôi ông được nhiều người đọc... | ... Và ai nấy ngạc nhiên / Nhận ra thay đổi các nền tảng / Thế giới quả là chuyện / Quá dễ... | Họ luôn miệng nói Thực thể của đất nước / Phải được cứu nguy / Bằng mọi giá... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]

Không bào chữa | Ba Lan | Tự do | Khói  (thơ) 
Hắn không sao có thể tìm được / Một cách nào bào chữa cho cuộc sống / Thế nên hắn cứ thế bắt đầu sống không bào chữa... | Có vẻ như nước nầy có mặt khắp nơi / Trên các đường phố trên các báo ngày / Và trong khẩu hiệu ... lúc nào cũng thành công / Có vẻ như nước nầy phát biểu và ca hát không ngừng / Nhưng đâu đâu tôi cũng không sao / Nhìn thấy được nó / Cũng chẳng nghe được nó... | Họ dẫn tôi vào / Và đọc số tên đầu và tên cuối / Xăm trên thẻ CC của tôi / Và để tôi đi... | Khi tôi bước đến gần / Dãy tường nhà tù hôm nay / Tôi không cảm thấy gì cả... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018