Hoàng Anh Tuấn
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Về Provins  (thơ) 
Nhà thơ Hoàng Anh Tuấn vừa qua đời tại Hoa-kỳ vào chiều ngày 1 tháng 9 năm 2006. Để tưởng niệm nhà thơ, Tiền Vệ xin đăng lại nơi đây trọn vẹn thi phẩm Về Provins (1952) của ông... Em lại về Provins / Qua sân ga ngái ngủ, / Qua chiếc cổng gỗ nhỏ sơn xanh / Qua nhịp cầu sắt gỉ, / Qua dãy phố già nua, / Và bâng quơ / Em lại cười – như thuở trước...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018